គម្របព្រិលមុខកញ្ចក់រថយន្ត

  • Car Front Windshield Snow Cover 5017

    គម្របមុខកញ្ចក់រថយន្តមានកញ្ចក់ព្រិល ៥០១៧

    រថយន្តបើកកញ្ចក់ខាងមុខរថយន្តអាចការពារប្រឆាំងនឹងការសាយសត្វនិងការការពារគម្របរថយន្តពាក់កណ្តាលប្រឆាំងនឹង icing គម្រប 5017SBT

    មុខងារពីរ៖ ខែលការពារកញ្ចក់មុខអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការពារព្រិលនិងការពារកម្តៅថ្ងៃ។

    ខ្សែពួរប្រឆាំងនឹងចោរកម្មដែលត្រូវបានបន្ថែមថ្មី៖ ថ្នេរច្រកចូលត្រចៀកស្តើងមិនធ្វើឱ្យលេចទឹកទេខ្សែពួរប្រឆាំងនឹងចោរកម្មត្រូវបានចងជាប់នឹងឡានហើយការធានារ៉ាប់រងទ្វេដងប្រឆាំងនឹងចោរកម្ម។